• EYE-YI-YI

Daylily EYE YI YI (McCroskey, 1988),

Height 76 cm. Flower 14 cm. Early, Evergreen, Tetraploid.
Strong bronze bi-tone, with red eye zone and green bronze throat.

EYE-YI-YI

  • Product Code: (McCroskey, 1988)
  • Availability: In Stock
  • 18.00$

Tags: Yellow, bi-tone, red eye zone, Early, McCroskey, Tetraploid, 1988